Aktuality

Dom a záhrada v duchu permakultúry

Mašekov mlyn, Horný Oháj, Vráble
5. – 7.10.2012

Zážitkový víkendový kurz permakultúrneho dizajnu zameraný na dom a záhradu, spojený s pobytom na rodinnej ekofarme Mašekov mlyn.

Zameranie kurzu:

  • Chceli by ste mať záhradu, ktorá vám bude prinášať nielen radosť, ale aj úžitok?
  • Radi by ste sa naučili ako udržiavať záhradu v zdraví, kvitnúcu a plodiacu po celý rok?
  • Chceli by ste pochopiť prírodu a naučiť sa s ňou spolupracovať?
  • Radi by ste viedli vašu domácnosť viac ekologicky a ekonomicky?

Zážitkový kurz je zameraný na oblasť permakultúry – trvalo udržateľného hospodárstva – návratu k prírode a dizajnovaniu väčšieho pozemku alebo menšej záhradky. Cieľom je naučiť vás dizajnovať a tvoriť záhradu tak,  aby plnila nielen estetickú, ale aj úžitkovú funkciu a stala sa miestom pre dobitie energie a načerpania fyzických i psychických síl pre celú vašu rodinu.

Mať záhradu, ktorá je úžitková a zároveň krásna, nie je ťažké. Prírodná záhrada tvorená na princípoch permakultúry rešpektuje prírodné zákonitosti a tým vám uľahčí strarostlivosť o ňu a zároveň prinesie vlastné bio produkty. Permakultúra poskytuje mnoho spôsobov ako postupne začať meniť prístup k svojmu okoliu, ako efektívne využívať to, čo nám príroda ponúka, ako zladiť prirodzené procesy s našimi potrebami.  Na kurze sa okrem iného naučíte navrhovať prvky, ktoré prepájajú dom a jeho najbližšie okolie – skleníky, záhradky, jazierka, bylinkové špirály, zelené strechy a ďalšie.

Cieľová skupina: Tento zážitkový kurz je pre ľudí, ktorí pudovo cítia a chápu potrebu tráviť časť svojho voľného času  v prírode ako vybalansovanie ich hektického profesionálneho života v meste. Kurz je určený všetkým tým, ktorí by sa radi dozvedeli a naučili princípy dizajnovania záhrady v prírodnom duchu, majú blízko k ekologickým prístupom, zaujíma ich permakultúrny dizajn a chceli by si vytvoriť záhradu, ktorá bude pre nich nielen miestom pre oddych, ale im bude poskytovať aj úžitok.

Pre účasť na kurze nie sú požadované žiadne vstupné vedomosti, ale pozitívny vzťah a rešpekt k prírode a chuť dozvedieť sa o živote v symbióze s prírodou čo najviac.

 Výhody: Kurz bude prebiehať v malebnom prostredí rodinnej ekofarmy Mašekov mlyn, ktorý sa nachádza na rieke Žitave, okres Nitra. Teória a princípy, ktoré budú na kurze prednášané, budú zároveň priamo demonštrované v praxi. Autentický zážitok umocnia praktické cvičenia v záhradách, prítomnosť zvierat na farme (daniele, poníky, maďarské ovce, somáre), všadeprítomná energia, ktorá sála z čistej prírody a priateľský vysokoindividuálny prístup organizátorov. Toto všetko vám umožní nabrať inšpiráciu, oddýchnuť si a aspoň na chvíľu vystúpiť zo svojho Matrixu.

Možnosť nákupu z dvora: sezónne ovocie a zelenina, med, liečivé byliny, sadenice pôvodných úžitkových a okrasných drevín.

Po absolvovaní: Na kurze sa naučíte ako si navrhnúť vlastný dizajn pozemku, záhrady, či terasy v duchu prírodných záhrad. Budete vedieť aplikovať svoje poznatky o vhodnom kombinovaní rastlín, byliniek, kvetín, drevín a zeleniny, ako ich chrániť pred škodcami ekologickými postupmi, ako ich využiť priamo v domácnosti. Naučíte sa implementovať prvky drobnej architektúry do vašej záhrady tak, aby vytvárali nielen estetický celok, ale aby sa vďaka funkčným prepojeniam navzájom podporovali a vyžadovali tak čo najnižšiu údržbu. Tí vnímavejší z vás príjmu do svojho života novú radosť a cez konkrétne príklady sa dokážu inšpirovať tak, že budú schopní vziať veci do vlastných rúk.

 Lektori:

Ing. Patricia Černáková, DPD. – permakultúrna dizajnérka, priekopníčka permakultúry na Slovensku

Ing. Martin Pavlovský – permakultúrny dizajnér

Lekcie kurzu sa budú týkať nasledovných oblastí:

–          Permakultúrna etika a jej uplatnenie pri tvorbe krajiny

–          Aplikácia permakultúrnych princípov pri dizajnovaní.

–          Pôda – ochrana a budovanie.

–          Voda – hospodárenie s vodou /šetrenie, čistenie, využitie/.

–          Rastliny – biologická ochrana rastlín, lesné záhrady, vetrolamy.

–          Zvieratá – drobné zvieratá v prírodnej záhrade.

–          Dom – ekologické postupy realizácie stavby, alternatívne technológie pre domácnosť.

–          Dom a záhrada – vytváranie systémových permakultúrnych riešení pre komplex domu a záhrady.

–          Doplnenie o filmy, prezentácie, praktické lekcie a skupinové cvičenia – dizajnovanie.

 Cena: 169 EUR
zľava pre študentov, dôchodcov a nezamestnaných 15%, deti do 12 rokov a ZŤP zdarma.

V cene kurzu je zahrnuté 2 x ubytovanie na Mašekovom mlyne, strava (plná penzia), občerstvenie, potrebné študijné pomôcky a individuálny program pre deti počas celého víkendu.

Minimálny počet účastníkov: 8, maximálny počet: 15

Bližšie info a prihlásenie svojej účasti na kurze: Zuzana Badinková, 0944 124 304, zuzanabadinkova@gmail.com

Prečítajte si ďalšie články