Služby

Dizajn

Naše dizajny sú zamerané na funkčné návrhy záhrad tak, aby boli ošetrované a udržiavané len prírodnými spôsobmi. Upredstnostňujeme použitie jedlých a inak využiteľných rastlín. Našou snahou je navrhnúť nízkoúdržbovú záhradu, ktorá bude primerane finančne náročná a svojím správnym nadizajnovaním ušetrí čas, peniaze aj energiu vložené do realizácie aj údržby. Pri návrhoch pracujeme priamo s budúcimi užívateľmi a spoločne vytvárame celý koncept záhrady / projektu. Nebojíme sa ani zvierat vo vašich záhradách, sem s nimi!

Vždy tvoríme originál pre konkrétne územie a konkrétnych ľudí!

 • súkromné prírodné záhrady plné jedlých rastlín od maličkých priestorov až po rozsiahle územia
 • projekty pozemkov podľa permakultúrncyh princípov
 • verejné, školské a komunitné záhrady
 • rozsiahlejšie permakultúrne projekty fariem, komunít, firiem, spoločenstiev

Pred dizajnovaním:

 • kontaktujte nás a povedzte nám viacej o vašom pozemku a vašich zámeroch
 • prídeme si priestor prezrieť, nafotiť, pomerať a zakresliť a súčasne sa s  vami osobne stretnúť a porozprávať o vašich predstavách a možnostiach
 • dohodneme si spoločné coachované dizajnovanie, kedy základné štruktúry vypracujeme na spoločnom stretnutí s vami
 • po tomto stretnutí vám zostane náčrt rozmiestnenia štruktúr, podľa ktorého už môžete začať realizovať vašu záhradu
 • spracujeme vám záznam z coachovaného dizajnu do štúdie a technickej správy tak, aby ste mohli záhradu realizovať
 • ostaneme s vami v kontakte a budeme vám kedykoľvek nápomocní, kým dizajn zrealizujete /svojpomocne, s našou pomocou alebo pomocou inej firmy pod naším dozorom/

COACHOVANÝ DIZAJN :
Cena tohto produktu sa neodvíja od rozlohy pozemku, ale od času, ktorý venujeme Vám a Vašim blízkym.

Coachovaný dizajn je spôsob navrhovania základných prvkov v priestore, kde dizajnér napomáha zákazníkovi /užívateľovi záhrady/ k tomu, aby sám našiel vhodné umiestnenia a vzťahy prvkov a tak súčasne pochopil budúce fungovanie prírodnej záhrady, čo je nevyhnutný predpoklad pre schopnosť starať sa o takúto ekologicky čistú záhradu správnym spôsobom. Dizajnér usmerňuje dizajnovanie tak, aby vyšiel v túžbach v ústrety užívateľovi a súčasne zohľadnil možnosti pozemku.
Výsledkom takéhoto dizajnu je skicovitý návrh pozemku zvyčajne v mierke, podľa ktorého je užívateľ už často schopný robiť základné kroky k realizácii svojej záhrady. Pokiaľ nám to čas dovoľuje, už počas dizajnovania pristupujeme k vytýčeniu nosných prvkov v teréne, takže zákazník si môže skicu lepšie preniesť do reálneho priestoru a sám si navnímať budúce členenie pozemku.
Pracujeme ako tím: Patricia je hlavný garant návrhov. Vďaka viac ako 20-ročnej praxi v oblasti permakultúry sa môžete bezpečne zveriť do našich rúk. S ňou prichádzajú k vám naši Juniori – teda študenti, ktorí ukončili Školu permakultury v odbore Permakultúrny dizajn a práve sa zaúčajú ako pracovať s klientom v praxi.

SENIOR feat. JUNIOR

Sposob konzultáacie „Senior feat. Junior“ je naše know-how, ktoré ponúka dvoch a viacerých dizajnérov priamo pre váš pozemok v cene jedného: Ako sa hovorí – Viac hláv – viac rozumu. Tento produkt podporuje nové permakultúrne talenty, aby sa zdokonalili pod vedením skúseného dizajnéra, nabrali odvahu na vlastné plány. Vychovávame nových PK dizajnérov, čo je jedno z našich najdoležitejších poslaní, ku ktorému sme sa zaviazali cez náš projekt Škola permakultúry.

Cena produktov:

 • cenová ponuka, ktorú Vám radi vypracujeme,  obsahuje rozpis vami vybraných prípadne nami doporučených služieb, z ktorých si môžete zvoliť sami čo využijete, cestovné náklady, odhadovanú celkovú sumu za dizajn, prípadne návrh rozpočtu pri čiastkovej alebo úplnej realizácii dizajnu
 • coachovaný dizajn – dizajnovanie vášho pozemku spolu s vami na Vašom pozemku – 85 € / hodinu  –  najčastejšie dizajnovanie trvá od 3 – 5 hodín. Všetky ďalšie profesionálne práce ako je projektovanie, dozor nad výstavbou a výsadbou a pod. je tiež 85 €/hod.
 • cena cestovného je 0,33 €/km (Sme z Hrušova, okres Veľký Krtíš)

Zľavy na cestovné a produkty poskytujeme po vzájomnej dohode.