Služby

Dizajn

Naše dizajny sú zamerané na funkčné návrhy záhrad tak, aby boli ošetrované a udržiavané len prírodnými spôsobmi. Upredstnostňujeme použitie jedlých a inak využiteľných rastlín. Našou snahou je navrhnúť nízkoúdržbovú záhradu, ktorá bude primerane finančne náročná a svojím správnym nadizajnovaním ušetrí čas, peniaze aj energiu vložené do realizácie aj údržby. Pri návrhoch pracujeme priamo s budúcimi užívateľmi a spoločne vytvárame celý koncept záhrady / projektu. Nebojíme sa ani zvierat vo vašich záhradách, sem s nimi!

Vždy tvoríme originál pre konkrétne územie a konkrétnych ľudí!

 • súkromné prírodné záhrady plné jedlých rastlín od maličkých priestorov až po rozsiahle územia
 • projekty pozemkov podľa permakultúrncyh princípov
 • verejné, školské a komunitné záhrady
 • rozsiahlejšie permakultúrne projekty fariem, komunít, firiem, spoločenstiev

Pred dizajnovaním:

 • kontaktujte nás a povedzte nám viacej o vašom pozemku a vašich zámeroch
 • prídeme si priestor prezrieť, nafotiť, pomerať a zakresliť a súčasne sa s  vami osobne stretnúť a porozprávať o vašich predstavách a možnostiach
 • dohodneme si spoločné coachované dizajnovanie, kedy základné štruktúry vypracujeme na spoločnom stretnutí s vami
 • po tomto stretnutí vám zostane náčrt rozmiestnenia štruktúr, podľa ktorého už môžete začať realizovať vašu záhradu
 • spracujeme vám záznam z coachovaného dizajnu do štúdie a technickej správy tak, aby ste mohli záhradu realizovať
 • ostaneme s vami v kontakte a budeme vám kedykoľvek nápomocní, kým dizajn zrealizujete /svojpomocne, s našou pomocou alebo pomocou inej firmy pod naším dozorom/

COACHOVANÝ DIZAJNCena tohto produktu sa neodvíja od rozlohy pozemku, ale od času, ktorý Vám venujeme. Minimálna sadzba je340 € /pozostáva minimálne so 4 hodín domácej prípravy a 4 hodín práce u vás/.

Coachovaný dizajn je spôsob navrhovania základných prvkov v priestore, kde dizajnér napomáha zákazníkovi /užívateľovi záhrady/ k tomu, aby sám našiel vhodné umiestnenia a vzťahy prvkov a tak súčasne pochopil budúce fungovanie prírodnej záhrady, čo je nevyhnutný predpoklad pre schopnosť starať sa o takúto ekologicky čistú záhradu správnym spôsobom. Dizajnér usmerňuje dizajnovanie tak, aby vyšiel v túžbach v ústrety užívateľovi a súčasne zohľadnil možnosti pozemku.
Výsledkom takéhoto dizajnu je skicovitý návrh pozemku zvyčajne v mierke, podľa ktorého je užívateľ už často schopný robiť základné kroky k realizácii svojej záhrady. Pokiaľ nám to čas dovoľuje, už počas dizajnovania pristupujeme k vytýčeniu nosných prvkov v teréne, takže zákazník si môže skicu lepšie preniesť do reálneho priestoru a sám si navnímať budúce členenie pozemku.
Pracujeme ako tím: Patricia je hlavný garant návrhov. Vďaka viac ako 20-ročnej praxi v oblasti permakultúry sa môžete bezpečne zveriť do našich rúk. S ňou prichádzajú k vám naši Juniori – teda študenti, ktorí ukončili Školu permakultury v odbore Permakultúrny dizajn a práve sa zaúčajú ako pracovať s klientom v praxi.

Cena produktov:

 • cenová ponuka, ktorú Vám radi vypracujeme,  obsahuje rozpis vami vybraných prípadne nami doporučených služieb, z ktorých si môžete zvoliť sami čo využijete, cestovné náklady, odhadovanú celkovú sumu za dizajn, prípadne návrh rozpočtu pri čiastkovej alebo úplnej realizácii dizajnu
 • coachovaný dizajn – dizajnovanie vášho pozemku spolu s vami na Vašom pozemku – 85 € / hodinu  –  najčastejšie dizajnovanie trvá od 3 – 5 hodín
 • cena cestovného je 0,33 €/km (Sme z Hrušova, okres Veľký Krtíš)
 • dizajn záhrady, tzv. ideový návrh/štúdia/štúdia s technickou správou sa odvíja od rozlohy /m2/ pozemku – radi vám vypracujeme cenovú ponuku pokiaľ nám zašlete základné informácie /lokalita, rozloha pozemku, vaše približné predstavy/. Tento produkt je naším výtvorom, ktorý pre Vás pripravíme, pokiaľ nemáte záujem sa aktívne podieľať na tvorbe štúdie i vy (vtedy radšej uprednostnite coachovaný dizajn)
  Základná sadzba štúdie vrátane technickej správy začína od 500 €  

Zľavy na cestovné a produkty poskytujeme po vzájomnej dohode.