Dizajnéri

Patricia Pavlovská

Diplomovaná permakultúrna dizajnérka,
absolventka odboru Záhradná a krajinná architektúra, SPU Nitra v roku 2002,
absolventka kurzu permakultúrneho dizajnu v roku 1994,
diplomovaná permakltúrna dizajnérka od roku 2002.

Od roku 1996 spolulektorka kurzov permakultrury v SR i ČR,
od roku  2002 lektorka kurzov permakultúrneho dizajnu, záhradníctva a architektúry

Ako dcéra priekopníka permakultúry v Československu, Karola Končka, som sa s permakultúrou stretávala od destva. V roku 1994 som absolvovala svoj prvý  kurz permakultúrneho dizajnu v Českej Republike. Odvtedy sa venujem lektorovaniu permakultúrnych kurzov, prednášam a uverejňujem články o permakultúre.

Od ukončenia odboru Záhradná a krajinná architektúra na SPU v Nitre v roku 2002, ktorá najviac vystihovala moje smerovanie dizajnovať krajinu pomocou permakultúry, a získaní diplomu permakultúrneho dizajnéra, som si otvorila samostatnú prax v navrhovaní a uskutočňovaní architektonicko-sadovníckych diel v krajine. Venujem sa navrhovaniu záhrad a verejných priestorov ako aj lektorovaniu kurzov so zameraním na permakultúru a eko-záhradníctvo a eko-staviteľstvo.

Viacej informácií o mne nájdete na:  SME ŽENY