Služby

Poradenstvo

Poradenstvo poskytujeme v rámci riešenia problémov s fungovaním prírodnej záhrady. Týka sa to nielen rozmiestnia a fungovania jednotlivých prvkov v prírodnej záhrade, ale aj riešenia prípadných problémy s chorobami, škodcami alebo inými nezrovnalosťami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri fungovaní prírodnej záhrady. Poskytovanie poradenstva sa môže diať priamo u vás na pozemku.

Prípadne vám poradíme aj cez  email, telefonicky alebo  Facebook

Cena návštevy u vás sa odvíja od cestovných nákladov,  hodín, strávených u vás na pozemku, ale hlavne od zložitosti riešenej témy a rozsahu pozemku, o ktorý sa jedná. Preto je veľmi ťažké určiť všeobecnú cenovú ponuku. Každý projekt poradentva je individuálny. Kontaktujte nás a my vám vypracujeme obratom cenovú ponuku pre váš projekt.

Priemerná cena poradenstva je 85  € / hodinu /v závislosti od ďalšej prípadnej spolupráce na dizajne
Konzultácia cez email zdarma.
Konzultácia Vášho projektu v našom domácom prostredí 45 €/hodinu.

Cena cestovného je 0,33 €/km. Sídlime v obci Hrušov, okr. Veľký Krtíš.

  • Verejné projekty /napr. komunitné záhrady, inak verejne prospešné projekty/ a projekty školských záhrad majú možnosť získať zľavu.
  • Zľavu je možné získať aj pokiaľ sa jedná o poradenstvo súvisiace s pozdejším dizajnovaním alebo inými ponúkanými službami pre vás.