Zdravé záhrady

Permakultúra

„Permakultúre sa venujem celý svoj život a zistila som, že VŠETKY RIEŠENIA PROBLÉMOV SÚ LEN OTÁZKOU SPRÁVNEHO DIZAJNU“
Patricia Černáková

„Permakultúre sa venujem celý svoj život a zistila som, že
VŠETKY RIEŠENIA PROBLÉMOV SÚ LEN OTÁZKOU SPRÁVNEHO DIZAJNU“

Patricia Černáková

Permakultúra a dizajn, na nej založený, nám ľuďom umožňuje konečne zladiť svoje túžby po harmonickom, zdravom a plnohodnotnom živote s možnosťami krajiny, pričom dokážeme efektívne využiť zdroje, ktoré sa okolo nás nachádzajú bez toho, aby sme museli prírodu devastovať, zvieratá trápiť a rastliny nútiť žiť v umelých podmienkach.

Permakultúra je úspešný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných sadov, parkov, lesov či fariem, ale aj celých ľudských usadlostí, obcí, sídlisk a miest.
Jej dizajny už boli otestované na všetkých kontinentoch a vo všetkých typoch klimatických podmienok a kultúr, a dajú sa aplikovať na všetky sféry ľudskej činnosti.

Permakultúrny dizajn využíva vlastnosti prírodných ekosystémov/sukcesia, kolobeh živín, bezodpadové hospodárenie, hospodárenie s vodou a pod./ spolu s modernými alternatívnymi technológiami a starými osvedčenými zručnosťamia a  technikami na to, aby vytvoril harmonický ľudský systém domu a pozemkov, ktorý sa dokáže dynamicky prispôsobovať zmenám prostredia, dokáže maximálne efektívne využívať danosti prostredia a možnosti lokálnych zdrojov na to, aby človek žil v zdravom, čistom a krásnom prostredí, ktoré sa v čase  približuje sebestačnosti a trvalo udržateľnému životu, neustále sa zdokonaľuje, vylepšuje a stabilizuje.