Aktuality

Celoročný kurz o vode

Jedinečný kurz – 12 webinárov – ktorý vás prevedie dizanovaním prvkov súvisiacich so zadržiavaním a využívaním vody v záhrade: jazerá, rybníky, dažďové záhrady, akvakultúra, studne ale aj vetrolamy či vegetačné strechy.

Celoročný kurz o vode má snahu obsiahnuť celé spektrum prvkov, technológií a postupov potrebných pre vytvorenie uceleného permakultúrneho projektu v rôznych podmienkach prírodných, spoločenských aj ekonomických.

Samotný kurz je ukončený, ale ponúkame skvelé záznamy webinárov lektorovaných profesionálmi z praxe.

ZÁZNAMY WEBINÁROV……………………………… 12 €/záznam
Sprístupnenie jedného záznamu na 7 dní + učebné materiály.
Bez možnosti kladenia otázok.

CELÝ SÚBOR ZÁZNAMOV  …………………………. 120 € (zľava 24 € = 2 webináre zdarma)

JARNÝ BLOK: 7 záznamov webinárov………………………… 80 € (zľava 4 €)

JESENNÝ BLOK:  5 záznamov webinárov………………………. 57 € (zľava 3 €)

V prihlasovacích formulároch si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem. V prípade, že máte záujem si potom doobjednať ďalšie diely, nemusíte opätovne vypisovať prihlasovací formulár, stačí ak nám napíšete na skolapermakultury@gmail.com.

Prihlasovací formulár 

Pre pozeranie jednotlivých záznamov nie sú potrebné žiadne predpoklady, hoci základné znalosti permakultúry a práce s vodou v takýchto systémoch môžu výrazne napomôcť porozumeniu prednášok.

Pre viac informácií navštívte http://skola.permakultura.sk/celorocny-kurz-o-vode/

Webináre:
Dizajnovanie vodných systémov                         Mokrade a dažďové záhrady
Vetrolamy                                                                 Rybníky akvapónia
Terénne úpravy 1                                                    Čistenie vody, toalety
Terénne úpravy 2                                                    Vegetačné strechy, vertikálna zeleň
Prírodné jazerá                                                        Studne, pitná voda
Kúpacie jazerá                                                          Tipy a triky

Prečítajte si ďalšie aktuality