Dizajnéri

Paulína Urdová

Vyštudovala som gymnázium a Elektrotechnickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach,
odbor rádiotechnika. Technickým štúdiom podporená logika a vedomosti o spájaní
jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku, ako je to napríklad pri rádiostaniciach, mi
umožňujú lepšie chápať širšie súvislosti, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné
environmentálne vzťahy. Viem, že podobnosť rádiostanice s ekosystémom nie je náhodná.
Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Vážim si
krajinu, v ktorej žijem. Lásku k Zemi som dostala do vienka v rodine – najmä od babičky
a mojich rodičov. Chodila som na turistiku, liezla som na skaly a do jaskýň, prešla som celé
Slovensko. Krása, ktorú mi Matka Zem odhalila, je nezabudnuteľná.
Od roku 1995 sme spolu s manželom budovali miesto pre život našej rodiny, našich detí.
Veľa som čítala, hľadala najlepšie spôsoby, ako žiť v súlade s prírodou. Mnoho vecí som
robila inak než väčšina ľudí. Keď sa ma na to pýtali, objavila som v sebe učiteľský talent. Od
roku 2002 som lektorkou. Začala som spolupracovať s občianskymi združeniami, so školami,
aj s bežnými ľuďmi, ktorí hľadali cestu „bez chémie“. Založila som úspešnú neziskovú
organizáciu Eviana.
Teší ma sprevádzať ľudí na ich ceste životom. Viem, že veci a procesy môžeme usporiadať
tak, aby sme žili život v harmónii a radosti.