Služby

Kurzy

Kurzy sú najefektívnejším spôsobom ako získať znalosti o navrhovaní, realizácii a starostlivosti vášho permakultúrneho projektu. Kurzom získate nielen teoretické znalosti, ale aj cez praktické lekcie  zamerané na dizajnérske zručnosti, záhradnícke a architektonické skúsenosti. Navštívte našu novú Školu permakultúry.

V rámci kurzov máte možnosť zapožičiavať si publikácie, vidieť zaujímavé dokumenty a zdieľať skúsenosti s ostatnými účastníkmi a lektormi.

Všetky informácie, aktuálne kurzy a možnosti štúdia nájdete na našej novej stránke:

www.skolapermakultury.sk

Ponúkame:

  • úvodný kurz permakultúry /základné princípy a témy, ktorým sa permakultúra venuje s možnosťou praktických lekcií – 18 lekcií/
  • rozšírený kurz permakultúry / úvodný kurz rozšírený o jeden až tri dni so zaradením viacerých praktických lekcií alebo s rozšírením konkrétnej témy/
  • kurz permakultúrneho dizajnu /certifikovaný kurz navrhovania podľa permakultúnych princípov – 72 hodín lekcií – teoretické, praktické, dizajnovanie pozemkov/
  • kurzy záhradného dizajnu /témy sú zamerané hlavne na vytvorenie návrhu pozemku a jeho stvárnenie/
  • kurzy záhradníctva /témy sú zamerané na správne ekologické postupy v záhradníctve, vytvorenie prírodnej záhrady a jej údržbu/
  • kurzy permakultúry Zóna 1 + 2 /kuzry zamerané na témy vytvorenia trvalo udržateľného systému domu a záhrady podľa permakultúnych prinícpov/
  • workshopy -záhradníctvo /tvorba prvkov na pozemku spojená s teoretickým ozrejmením témy – bylinkové a zeleninové záhrady, lesné záhrady/
  • workshopy – architektúra /tvorba prvkov na pozemku spojená s teoretickým ozrejmením témy – zelené strechy, vodné prvky

Cenu kurzu si určuje organizátor kurzu, ktorý zastrešuje akciu.