Aktuality

Školská záhrada v Dúbravke

Na základnej škole v Dúbravke v Bratislave sa v roku 2012 rozhodli pre prírodnú školskú záhradu. Deti si pod vedením dizajnérky prešli procesom od mapovania, cez dizajnovanie až po realizáciu a údržbu záhrady. Záhrada je v budúcom átriu a má byť určená pre rôzne vzdelávacie aktivity v škole. Pozrite si ich príbeh.

Keď som sa prvýkrát stretla s učiteľkou tejto školy, pani Pallovou, tak som jej vysvetlila, že nenavrhujem záhrady ale pomáham ich navrhovať ľuďom, ktorí ju budú sami tvoriť a úžívať. Veľmi sa jej tento prístup zapáčil a tak sme vymysleli spoločne postup, ako zrealizovať malú átriovú záhradku.

Vybrané deti 2. stupňa, ktorých záujmovou činnosťou sú rôzne ekologické aktivity boli vybrané do špeciálneho krúžku. Najskôr som deťom predstavila cez prezentáciu rôzne možnosti, ako môže školská záhrada vyzerať a čo všetko si do nej môžu želať. To sa im veľmi videlo a spolu s učiteľmi dodali zonam aktivít a prvkov, ktoré by mali v záhrade byť, aby sa stala plne využiteľnou nielen počas voľnočasových aktivít ale aj počas vyučovania. Našli sa tu štruktúry ako galéria kameňov pre geológiu, rôzne rastliny a živočíchy pre biológiu, trieda vonku a pod.

Deti absolvovali 3 hodinovú lekciu, kde sme najskôr spoločne zmapovali celú záhradku, zaznamenali si prúdenie vetra, pohyb slniečka či zdroje vody na pozemku.  Nasledovala práca v skupinkách pri navrhovaní budúceho dizajnu záhrady s prezentáciou pre ostatných na záver. Z týchto dizajnov som spracovala finálnu verziu dizajnu, podľa ktorého sme si naplánovali pracovné aktivity – opäť spoločne s deťmi.

Na jeseň 2012 sme pretvorili roztrieštené záhony na ucelený dizajn stredového záhonu s ovocnými stromami, kríkmi, trvalky a posedením pri budúcom jazierku. Z prebytkov sme vytvorili vyvýšené záhoníky na slniečku, kde už teraz sú jahody a pribudne zeleninka.

Túto jar pokračujeme. Okrem lavičiek, ktoré zhotoví firma na objednávku, sme zrealizovali živú stavbu z vŕby. Pôjde o altánok s kruhovým posedením slúžiaci deťom nielen na relax počas prestávok, ale aj na vyučovanie vonku, najmä pre rôzne diskusie. Drevo na nosnú konštrukciu do doby, kým vŕba narastie a zapojí sa do jednotnej stavby, sme zohnali z výrubov náletových jaseňov, vŕbu sme tiež získali grátis  – originál košíkársku. Táto sa bude nielen zapletať v altánku, ale aj využívať na ďalšie realizácie v záhrade, prípadne rôznym spôsobom počas vyučovania.

Začali sme aj s výkopmi jazierka a kanálu na zber dažďovej vody z rýny do jazierka. Rúru na kanál sme našli na smetisku 🙂

Pri dokončovaní diela vrbového domčeka okoloidúci rodičia neskrývali prekvapené pohľady, čo tu vyrástlo počas dňa. Je krásne, že tieto aktivity ľudí aj zaujmú aj potešia a to najmä malých užívateľov. Úžasné je, že ak dokončíte jednu takúto činnosť, hneď sa vám vynorí sled ďalších nápadov, ako pokračovať v dizajne a dokázať to urobiť za nižiše náklady, z dostupných materiálov a hlavne tvorivo, jedinečne pre daný priestor s ľuďmi a pre ľudí.

Príbeh nájdete aj na  faceboku Zdrave zahrady

Prečítajte si ďalšie články