Články

Bylinky v prírodnej záhrade

Bylinky sa už tisícročia tešia veľkej pozornosti ľudí a pritom nikdy nevyšli z módy. Sú veľmi všestrannou flórou, ktorá má, tak ako poznáme z permakultúnych  princípov, všestranné využitie: v kuchyni, liečiteľstve, ochrane iných rastlín proti chorobám a škodcom, ako hnojivo či kytice vo vázach, ako čarodejnícke a šamanské rastliny. Pre mnohých sú to len krásne kvety v záhonoch, ktoré potešia svojou pestrosťou a vôňou, pre iných dokonca len  burina.

Bylinky sú súčasťou lúčnych, lesných, nížinných aj vysokohorských, stepných či brehových spoločenstiev rastlín ako aj rumovísk, skládok odpadu. Mnohé sú schopné využiť aj tie najmenšie škáry pre svoj život. V permakultúrnom dizajne sú z tohto hľadiska jedny z najpoužívanejších rastlín, výrazne sa podieľajú na zvyšovaní biodiverzity kultúrnych ekosystémov.

Pri využívaní sektorov v dizajne môžeme pomocou byliniek obohatiť prúdiaci vzduch o rozmanité vône, využiť slnné stanovištia na vytvorenie jedinečných kombinácií rastlín vyžadujúcich priame oslnenie, na druhej strane sa dajú využiť ako podrast a náhrada trávnika v zatienených častiach pozemku.  Pri zónovaní priestoru prednostne sledujeme pri bylinkách ich funkčnosť. Pre zónu 1 vyberáme bylinky, ktoré používame najčastejšie v kuchyni. V tejto zóne prispievajú súčasne aj k ochrane rastlín, najmä zelenín, proti škodcom a mnohé z nich sú veľmi atraktívne aj pre hmyz, ktorý opeľuje a tým zvyšuje úrodnosť v tých najintenzívnejších častiach záhrady. V 2. zóne sa s bylinkami stretávame najmä v lesnej záhrade, kde tvoria podrast a tak nahrádzajú trávnik. Prednostne sa tu stretávame s liečivými rastlinami, z časti ešte aj s bylinkami využívanými v kuchyni. Pre tých, čo majú vo svojich projektoch zónu 3, teda komerčné polia pastviny, prinášajú bylinky v permakultúrnom systéme okrem priameho príjmu z predaja (napr. farmy na liečivé rastliny), aj prínos v podobe potravy pre domáce zvieratá, tiež sa podieľajú na zvyšovaní úrody (ako zdroj nektáru pre opeľovačov), prípadne slúžia z časti ako zelené hnojenie alebo tvoria súčasť biologickej ochrany. Vo 4. zóne, kde pestuje rôzne typy lesov sú bylinky nie primárnym zdrojom pre užívateľa, ale sú opäť súčasťou diverzity lesného systému, ktorý by bez nich bol len skupinou stromov. Na druhej strane, v 5. zóne, divočine, majú nenahraditeľné miesto. Stávajú sa priestorom pre život, najmä hmyzu. Táto zóne, najmä v menších záhradách je vhodná aj pre uchovanie druhovej pestrosti pôvodných rastlín, najmä tých, ktoré by sme v iných zónach mohli považovať za buriny.

Bylinky v permakultúrnom dizajne asi najviac evokujú princíp prírodných vzoroch, najmä vďaka preslávenej bylinkovej špirále. Jej unikátny priestor šetriaci a energiu koncentrujúci tvar nachádzame v dnešnej dobe už bežne v záhradách, často bez znalostí princípov ako takých. Bylinky však princíp vzorov odrážajú aj vďaka schopnosti liečiť. Často platí pravidlo, že tak ako daná bylinka pomáha človeku, dokáže pomôcť aj v záhrade a opačne.

Pre mňa osobne bylinky evokujú letnú voňavú pohodu dvora, pestrú chutnú kuchyňu a hrejivé teplo zimných večerov pri čaji. Prelínajú sa životom a sú často našou prvou záhradkou v črepníku a spomienkou na krásne chvíle v prírode.  Keď trhám pýr, vždy si uvedomím, že okrem toho, že je nepríjemnou burinou je zároveň aj jednou z najliečivejších rastlín, tým menia sa moje postoje a uvedomujem si, že aj v obyčajnom pýre či žihľave sa zrkadlia všetky postoje a princípy, ktoré uznávam a naplní ma bázeň. Čím sú bylinky pre vás?

Prečítajte si ďalšie články