Služby

Realizácie

Realizácie jednoduchých architektonických prvkov vhodných pre prírodné záhrady alebo permakultúrne projekty.

  • výsadby prírodnej záhrady (živé ploty, vetrolamy, záhony)
  • záhradné prvky (vegetačné strechy, ihriská, prvky prírodnej záhrady – kompostoviská, vyvýšené záhony, biopareniská, vodné hospodárstvo a pod.)
  • architektúra (cordwood, vodné prvky, drobné stavby)

Niektoré prvky je možné realizovať súčasne ako workshopy alebo kurzy, kde vy aj ďalší ľudia môžu získať informácie a zručnosti, ako daný prvok alebo záhradu realizovať.

Pri realizácii máte na výber, či bude záhrada vytvorená nami zvoleným tímom alebo budete spolupomocníci vy. Minimálny počet ľudí pre prácu je 2. Cena za realizáciu može byť dohodnutá na hodiny práce alebo za dielo. Cena sa začína od 10 €/hod./os. + režijné náklady (cestovné, doprava a pod.). Zľavy možné na základe vzájomnej dohody.