Aktuality

Kurz permakultúrneho dizajnu Brdárka 2013

Úplný kurz permakultúrneho dizajnu prináša možnosť naučiť sa designérskemu systému pre navrhovanie trvalo udržateľných ľudských usadlostí. Tento systém je založený na spolupráci s prírodou, aplikovateľný na čokoľvek, od lesných systémov a organického pestovania plodín, až po primerané technológie a miestnu ekonomiku.

Etiku a princípy permakultúry môžete použiť všade – vo svojom dome, na záhradke, na farme, či na pracovisku – čím pomáhate vytvoriť čestnejší a menej znečistený svet.

Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej Asociácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Absolventi obdržia certifikát o absolvovaní dizajnérskeho kurzu permakultúry akceptovaný v rámci celosvetovej Asociácie Permakultúry.

Termíny

72 hodinový kurz je rozdelený do štyroch blokov a prebieha počas štyroch predĺžených víkendov v mesiacoch marec-jún 2013. Jednotlivé bloky sú v dňoch 1.-3. marec 2013, 5.7. apríl 2013, 3-5. máj 2013, 7-9. jún 2013.

Lektori

Výuka bude prebiehať pod vedením Ing. Patricie Černákovej DPD, lektorky z asociácie Permakultúra (CS). Pre jednotlivé témy či okruhy krajinotvorby budú prizývaní ďalší lektori.

Poplatky a dôležité termíny

– 500 Eur / 1 osoba (pri prihláške a úhrade zálohy do 15.12.2012)
– 560 Eur / 1 osoba (pri prihláške a úhrade zálohy od 16.12.2012 do 10.2.2013)
– 600 Eur / 1 osoba (pri prihláške a úhrade zálohy od 11.2.2013 do 25.2.2013
pre bývalých účastníkov kurzov v Brdárke poskytujeme zľavu 25,00 Eur.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky: poštou na adresu:
Alter Nativa o.z., 049 34 Brdárka 11; e-mailom na adresu: alternativa(@)alter-nativa.sk, resp. faxom na čísle 058 7931 056, najneskôr do 25.2.2013.
Upozorňujeme, že počet účastníkov limitovaný, ak máte o kurz skutočný záujem, je potrebné svoju účasť na kurze záväzne nahlásiť vo vlastnom záujme čo najskôr. (za rozhodujúce okolnosti potvrdzujúce Váš záujem považujeme Vašu záväznú prihlášku ako i dátum prevodu zálohovej platby kurzovného.)

Bližšie informácie ku kurzu Vám poskytneme na vyššie uvedenej kontaktnej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle 0903 318 499.

Viacej informácií o kurze a jeho priebehu nájdete na  www.alter-nativa.sk

Prečítajte si ďalšie články