Dizajnéri

Martina Farbiaková

Absolventka programu Záhradná a krajinárska architektúra, odboru Management záhradných a krajinárskych úprav na Záhradníckej fakulte v Lednici na Morave v roku 2014. Absolventka úplného kurzu permakultúrneho dizajnu v roku 2018.

Od detstva som sa učila úcte k prírode a k životu. Poznávala som liečivé rastliny, stromy a krajinu okolo seba. Počas vysokej školy v prekrásnej Lednici na Morave som oči otvorila ešte viac a spoznávala som fungovanie dejov v prírode a v záhrade, krásu vytvorenú ľudským úsilím ale i to, aké dopady má naše konanie na okolité prostredie.

Vedenie vlastnej domácnosti ma priviedlo k trvalo udržateľnému zmýšľaniu, šetrnosti a myšlienke dobrovoľnej skromnosti. Rada hľadám a podporujem alternatívne riešenia a snažím sa uplatniť princípy zero waste.
Pri rekonštrukcii 140-ročného kamenného gazdovského domu som nabrala ďalšie skúsenosti s použitím tradičných i netradičných stavebných materiálov.

Moja túžba dizajnovať s uplatnením permakultúrnych princípov vychádza z prirodzenej snahy o to, k čomu som bola od malička i počas štúdia vedená a v čom vidím skutočný zmysel – k starostlivosti o krajinu, k zachovávaniu a vytváraniu skutočných hodnôt a k prinášaniu krásy a úcty k životu. Či už sa jedná o mestskú alebo vidiecku krajinu, záhradu či len jeden jediný kvetináč…