Aktuality

Štúdium záhradníctva a záhradnej a krajinnej tvorby

Túžite mať krásnu záhradu podľa svojich predstáv na relax a potešenie? Môžete si ju navrhnúť pod vedením odborníkov a zrealizujte si ju! Túžite mať na stole zdravé potraviny z domáceho zdroja? Môžete si ich dopestovať ! U nás sa naučíte ako 🙂

Využite možnosť  2-ročného pomaturitného štúdia na SOS Želovce, okr. Veľký Krtíš. Ponúkame odbor, ktorý Vás prevedie záhradníctvom a sadovníckou tvorbou. Ako jedna z vyučujúcich som zaradila do plánu aj permakultúrny dizajn. Štúdium je zdarma.
Absolvent študijného odboru 4211 N 16  záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom s úplným stredným odborným vzdelaním, schopný samostatne vykonávať odborné práce v zabezpečovaní a riadení záhradníckej výroby v oblasti úžitkového a okrasného záhradníctva, v obchodných činnostiach, v záhradníckych službách na úseku množenia, ošetrovania, ochrany záhradníckych rastlín – kvetín, zeleniny, ovocných a okrasných drevín.Vie zabezpečiť projektové a realizačné práce spojené s floristikou, kvetinovou aranžérskou tvorbou, záhradnými a krajinárskymi úpravami s tvorivým prístupom k ochrane životného prostredia. Má kompetencie na prácu so záhradnou technikou, jej údržbu a jednoduché opravy. Disponuje dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a je schopný pracovať samostatne aj v tíme. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v záhradníckej praxi.

Súčasťou školského vzdelávacieho programu je možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny T (traktor).

Viacej informácií, kontaktné údaje nájdete na: http://soszelovce.sk/  

Bližšie info 047 4893 281,
0907 484 692,
riaditel@soszelovce.sk

 

Prečítajte si ďalšie aktuality