Aktuality

Kurz permakultúrneho dizajnu 2017

84 hodinový kurz je rozdelený do štyroch blokov a prebieha počas štyroch predĺžených víkendov v mesiacoch marec-jún 2017. Jednotlivé bloky sú v dňoch 31. marec – 2.apríl 2017, 21.- 23. apríl 2017, 12.-14. máj 2017, 2.-4. jún 2017.

Úplný kurz permakultúrneho dizajnu prináša možnosť naučiť sa designérskemu systému pre navrhovanie trvalo udržateľných ľudských usadlostí. Tento systém je založený na spolupráci s prírodou, aplikovateľný na čokoľvek, od lesných systémov a organického pestovania plodín, až po primerané technológie a miestnu ekonomiku.
Etiku a princípy permakultúry môžete použiť všade – vo svojom dome, na záhradke, na farme, či na pracovisku – čím pomáhate vytvoriť čestnejší a menej znečistený svet.

Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej Asociácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Absolventi obdržia certifikát o absolvovaní dizajnérskeho kurzu permakultúry akceptovaný v rámci celosvetovej Asociácie Permakultúry.

Lektori

Ing. Patricia Černáková, DPD

Diplomovaná permakultúrna dizajnérka, absolventka odboru Záhradná a krajinná architektúra, SPU Nitra v roku 2002, absolventka kurzu permakultúrneho dizajnu v roku 1994, diplomovaná permakltúrna dizajnérka od roku 2002. Od roku 1996 spolulektorka kurzov permakultrury v SR i ČR, od roku 2002 lektorka kurzov permakultúrneho dizajnu, záhradníctva a architektúry. Venuje sa navrhovaniu permakultúrnych pozemkov a prírodných záhrad pomocou koučovaného dizajnu – dizajnovania s užívateľmi priamo na ich pozemkoch.

Ing. Martin Pavlovský

Permakultúrny dizajnér a učiaci sa lektor. Od roku 2011 pracuje na vytvorení permakultúrnej usadlosti. V súčastnoti sa najviac zaujíma sa o staviteľstvo, prácu s vodou a zbiera skúsenosti zo spoločných dizajnovaní a lektorovaní v tandeme s Patriciou. Tiež sa zaujíma o život komunít, slobodné firmy .

Denisa Tomášková

Permakulturní designérka a lektorka. PDC absolvovala u zakladatele permakultury Billa Mollisona a jeho žáka Geoffa Lawtona v Permaculture Research Institute of Turkey. Od roku 2006 navrhuje permakulturní systémy, od roku 2010 učí permakulturu. Realizuje a konzultuje permakulturní projekty u nás i v zahraničí. Jejími dalšími učiteli byli Rosemary Morrow (Permaculture Teachers Course), Darren Doherty (Regenerative Agriculture and Keyline Design), Kirk Gadzia (Holistic Management) a desítky studentů s vlastními zkušenostmi a světonázorem, kteří navštěvují její kurzy. V současné době žije a pracuje s manželem a čtyřmi dětmi ve středních Čechách.

Ing. Ľudo Vašš

Venuje sa potulnému sadárstvu, ošetruje stromy aby prosperovali.
Pestuje organické ovocie a v ovocnej škôlke výpestky starých a krajových odrôd.
Odkrýva ovocné tajomstvá starých záhrad a sadov, a snaží sa o renesanciu tradičného ovocinárstva v súlade s prírodou. Pôsobí v OZ Pangaea, kde s priateľmi dosádza každoročne desiatky dlhovekých ovocných stromov do krajiny.

Mgr. Zuzana Pastorková

Venujem sa ekologickému pestovaniu zeleniny, ovocia a byliniek, opierajúc sa o vlastnú intuíciu, princípy permakultúry a prírodných záhrad. Úplný kurz permakultúry ma v živote posunul k naplneniu môjho sna a poskytol praktický návod ako smerovať k sebestačnosti v súlade s prírodou. V roku 2016 naša záhrada získala certifikát Ukážkovej prírodnej záhrady a je prístupná pre verejnosť. Okrem permakultúrnej osvety sa zaoberám aj zberom vlastného osiva, hľadaním a uchovávaním starých, krajových, odolných odrôd kultúrnych rastlín.

Marcel Antal

vedie o.z. Alter Nativa v Brdárke, prostredníctvom ktorého sa snaží propagovať permakultúrne princípy tak, ako to len ide. Od roku 2004 organizuje kurzy permakultúry a prírodného staviteľstva, koordinuje internetový obchod darceky.sk a vydáva knihy  o permakultúre a prírodnom staviteľstve. Popri tom sa venuje starostlivosti o včely a semenáreniu. Trinástym rokom žije v Brdárke, spolu s manželkou a tromi – doma sa vzdelávajúcimi dietkami.

Popis kurzu

DSC_4627Po absolvovaní kurzu by mal byť účastník schopný dizajnovať svoj pozemok a doviesť ho tak k hojnosti. Tiež sa môže rozhodnúť vydať náročnejšou, ale o to zaujímavejšou cestou a stať sa učiteľom permakultúrneho dizajnu, byť aktívny ako konzultant alebo/a dizajnovať pozemky iným ľuďom a krajinu vo svojej oblasti.

Brdarka I.

Tento kurz sa na Slovensku osvedčil hlavne rozdelený do štyroch blokov, čiže prebieha počas štyroch predĺžených víkendov so zhruba mesačným odstupom. Vďaka tomuto odstupu majú študenti možnosť absorbovať množstvo informácií získaných za víkend, doštudovať si rôzne prepojené oblasti (geológiu, biológiu a pod.) ale hlavne pracovať na návrhu zadaného pozemku.

Úplné kurzy permakultúrneho dizajnu sú vedené našimi skúsenými diplomovanými permakultúrnymi dizajnérmi, ktorí absolvovali niekoľkokrát Úplný kurz permakultúrneho dizajnu, učiteľské kurzy a majú niekoľkoročné praktické skúsenosti s permakultúrou i s výukou. Zároveň sú aktívnymi dizajnérmi i realizátormi svojich dizajnov, účastníci konferencií a pravidelných stretnutí.

Sylaby kurzu

 • Úvod do permakultúry a dizajnu
  • Permakultúrna etika
  • Princípy permakultúry
  • Prírodné vzory
  • Princípy prírodných systémov
  • Biodiverzita
  • Postup a metódy dizajnu
  • Sadovnícka kompozícia
 • Kultúrna krajina a jej ochrana
  • Ekologické postupy v záhradníctve
  • Ekologické postupy v ovocinárstve
  • Semenárenie
  • Lesné záhrady
  • Biologická ochrana proti škodcom
  • Záhradnícke techniky
  • Bezorebné techniky
  • Vetrolamy, živé ploty
 • Voda v krajine
  • Zber, uskladnenie a šetrenie vody v domácnosti
  • Kanalizácia a čistenie odpadových vôd
  • Šetrenie a využívanie vody v záhrade
  • Hospodárenie s vodou v krajine
  • Keyline dizajn
  • Akvakultúra
 • Lesy a stromy
  • Energetické transakcie stromov
  • Typy lesov
  • Vytvorenie lesa
  • Lesné hospodárstvo
 • Pôda
  • Čo je „živá pôda“? Zloženie pôdy a jej štruktúra
  • Regenerácia pôdy
  • Budovanie pôdy, kompostovanie, biopareniská, biouhlie
  • Ochrana pôdy, mulčovanie
 • Budovy a štruktúry
  • Primeraná architektúra, genius loci
  • Primerané technológie
  • Energeticky úsporné plánovanie
  • Ekologické stavebné techniky a postupy
  • Recyklovanie a zber odpadov
 • Zvieratá v permakultúre

  • Význam zvierat pre človeka krajinu
  • Drobné domáce zvieratá
  • Holistický manažment zvierat a agrolesníctvo
  • Včelárenie
 • Neviditeľné štruktúry
  • Skutočné bohatstvo
  • Formálna a neformálna ekonomika
  • Rozvoj komunity
  • Mestská permakultúra
  • Bioregióny
 • Praktický design
  • Postup designu
  • Prieskum pozemkov, mapovacie techniky
  • Plánovanie projektu
  • Tvorba a prezentácia designu
 • Praktické lekcie
  • Program kurzu obsahuje min. 12 hodín manuálnej praxe a tiež praktické lekcie v exteriéri
  • Ateliéry – tvorba dizajnov

Termíny jednotlivých blokov kurzu:

 • 31. marec – 2.apríl 2017 21.- 23. apríl 2017 12.-14. máj 2017 2.-4. jún 2017

Ceny a možnosti zľavy:

 • 600 Eur / 1 osoba
  (pri prihláške a úhrade zálohy do 28.2.2017)
 • 620 Eur / 1 osoba
  (pri prihláške a úhrade od 1.3.2017 do 25.3.2017)

O podmienkach získania zľavy na kurz kontaktujte organizátora.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky: poštou na adresu:
Alter Nativa o.z., 049 34 Brdárka 11; e-mailom na adresu: alternativa(@)alter-nativa.sk, najneskôr do 26.3.2017.
Upozorňujeme, že počet účastníkov limitovaný, ak máte o kurz skutočný záujem, je potrebné svoju účasť na kurze záväzne nahlásiť vo vlastnom záujme čo najskôr. (za rozhodujúce okolnosti potvrdzujúce Váš záujem považujeme Vašu záväznú prihlášku ako i dátum prevodu zálohovej platby kurzovného.)

Bližšie informácie ku kurzu Vám poskytneme na vyššie uvedenej kontaktnej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle 0903 318 499.

Ďalšie informácie o kurze získate na http://www.alter-nativa.sk/index.php?akcia=aktuality&id=337

Prečítajte si ďalšie aktuality